X

Zapisz się na darmowy newsletter
AI Business

Bądź na bieżąco z możliwościami sztucznej inteligencji w biznesie. Zapisz się na bezpłatny newsletter.

Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji

Politechnika Poznańska opublikowała Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji. Jakie są jego cele?

Internauci mogą wyrażać poparcie manifestu za pomocą strony: https://manifestai.cs.put.poznan.pl/#manifest. Dotąd na liście popierających znalazło się ponad 250 osób.

Do jego podpisania zachęca na LinkedIn m.in. futurolożka i doktor nauk humanistycznych, która związana jest z Akademią Leona Koźmińskiego i pracuje obecnie w Center for Collective Intelligence na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, Aleksandra Przegalińska. Jak zaznacza, AI to międzydziedzinowy parasol, który zasługuje na to, żeby być poważnie traktowaną dyscypliną wiedzy i wdrożeń.

Cele manifestu

Manifest przedstawia korzyści i potencjał, jaki ma rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Nawołuje osoby decyzyjne w naszym kraju do zwiększenia nakładów na tę dziedzinę i jej badania oraz ułatwienie ich przeprowadzenia. Jego autorzy nawołują do zwiększenia naborów na studia z tego zakresu, stworzenia na polskich uczelniach kampusów przedsiębiorczości, a także zmiany klasyfikacji dyscyplin naukowych i aby robotyka będąca integralną częścią AI nie była łączona z elektrotechniką.

Poniżej publikujemy pełną treść manifestu. 

Biorąc pod uwagę, że:

 • Innowacje w zakresie sztucznej inteligencji mogą przynieść szczególnie wysokie efekty gospodarcze, o czym świadczy fakt, że jest to obecnie najważniejszy obszar inwestycji funduszy venture capital[1].
 • Znaczenie sztucznej inteligencji dla rozwoju gospodarczego, społecznego i obronności jest dostrzegane przez najważniejszych światowych przywódców.
 • Innowacyjne gospodarki wszędzie na świecie buduje się w oparciu o silną naukę i szkolnictwo wyższe. Najbardziej innowacyjne kraje takie jak Korea Południowa, Izrael, Japonia, kraje skandynawskie, Stany Zjednoczone i w coraz większym stopniu Chiny, to także kraje przeznaczające największy procent PKB na badania i edukację[3].
 • Polskie środowisko naukowe ma istotny potencjał w obszarze AI[4].
 • Barierą dla rozwoju innowacyjnych start-up’ów w Polsce jest nie tylko brak kapitału ale także, a nawet głównie, zbyt mała liczba innowacyjnych start-up’ów[5].
 • Na świecie innowacyjne start-up’y powstają głównie w ekosystemach uczelnianych. Dla przykładu studenci i absolwenci MIT zakładają rocznie 1000 start-up’ów, z których 250 otrzymuje finansowanie VC; wywodzące się z MIT startup’y tworzyłyby 10 światową gospodarkę; aż 15% absolwentów MIT pracuje w start-up’ach wspomaganych VC[6]. Podobnie jest na innych czołowych uczelniach.
 • W Polsce brakuje wystarczającej liczby specjalistów w zakresie IT, a w szczególności AI[7].

Nawołujemy decydentów do opracowania strategii rozwoju priorytetowych dla gospodarki obszarów badań naukowych i edukacji wyższej, w szczególności sztucznej inteligencji, oraz do podjęcia odważnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji tej strategii:

 • Kilkukrotnego zwiększenia nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe w zakresie sztucznej inteligencji do poziomu porównywalnego do najbardziej innowacyjnych państw oraz wprowadzenia mechanizmów rozbudowy i integracji zespołów badawczych prowadzących badania w zakresie sztucznej inteligencji oraz mechanizmów usprawniających ich współpracę z przemysłem.
 • Zapewnienia doktorantom i pracownikom naukowym prowadzącym badania w zakresie sztucznej inteligencji stypendiów i wynagrodzeń porównywalnych z zarobkami w przemyśle.
 • Przeznaczenia dodatkowych środków na szybkie uruchomienie nowych i zwiększenie naborów na istniejące kierunki kształcące studentów w zakresie sztucznej inteligencji.
 • Przeznaczenia środków na utworzenie na kampusach polskich uczelni centrów przedsiębiorczości na wzór The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship oferujących studentom i pracownikom edukację w zakresie przedsiębiorczości, granty zasiewowe, przestrzenie co-workingowe, fablaby, usługi preinkubacji i inkubacji.
 • Zmiany klasyfikacji dyscyplin naukowych MNiSW, tak aby będąca integralną częścią sztucznej inteligencji robotyka nie była łączona z elektrotechniką.

Środki przeznaczone na te działania będą stanowiły doskonałą inwestycję, która zwróci się wielokrotnie w postaci większej liczby innowacji, większej liczby specjalistów AI na rynku pracy i w efekcie szybszego rozwoju gospodarczego, społecznego i w zakresie obronności.

Sygnatariuszami manifestu są:

 • dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Prof. Włodzisław Duch, UMK
 • dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. PP, Politechnika Poznańska Dziekan Wydziału Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, profesor zw., IPI PAN, Dalhousie University
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • profesor Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska, Profesor zwyczajny
 • dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż., czł. rzeczywisty PAN, Roman Słowiński, Wiceprezes, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP, Instytut Informatyki Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż., członek rzeczywisty PAN, Ryszard Tadeusiewicz, AGH – Akademia Górniczo Hutnicza
 • prof. dr hab. inż., członek rzeczywisty PAN, Jan Węglarz, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN d/s PCSS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska

Źródło: manifestai.cs.put.poznan.pl


Porozmawiaj z nami o sztucznej inteligencji
Dołącz do grupy "AI Business" na Facebooku