X

Zapisz się na darmowy newsletter
AI Business

Bądź na bieżąco z możliwościami sztucznej inteligencji w biznesie. Zapisz się na bezpłatny newsletter.

Sztuczna inteligencja w Polsce

Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako jedne z najważniejszych elementów cyfrowej transformacji społeczeństwa i gospodarki, dlatego wdrożenie technologii opartych o AI jest jednym z priorytetów dla państw o wysokim poziomie rozwoju. A jak to wygląda na naszym rynku? Jak kształtuje się sztuczna inteligencja w Polsce? Czy Polska dogania światowe trendy?

Sztuczna inteligencja w świadomości społeczeństwa

Raport z badań społecznych przeprowadzony z ramienia NASK Państwowego Instytutu Badawczego „Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce” nie pozostawia wątpliwości, że Polacy w znakomitej większości doskonale rozumieją czym jest sztuczna inteligencja i dostrzegają jej wpływ na codzienne życie. Chętnie korzystają z urządzeń wykorzystujących oprogramowanie sztucznej inteligencji, a jeśli tego nie robią to jako główny powód i barierę wskazują wysoki koszt zakupu sprzętu. Nowoczesne technologie związane z AI postrzegają pozytywnie, przy czym chcieliby, aby sztuczna inteligencja była wykorzystywana przede wszystkim w celach profesjonalnych, na przykład jako wsparcie podczas wykonywania ciężkich i niebezpiecznych prac. Jako korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji respondenci wymieniają poprawę komfortu życia, wyższy poziom bezpieczeństwa cyfrowego, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz wyższy poziom personalizacji produktów i usług. Jednocześnie Polacy dostrzegają pewne zagrożenia, które może nieść upowszechnianie sztucznej inteligencji na szeroką skalę. Wśród obaw dominuje niepewność w zakresie zachowania prywatności, a także możliwość wzrostu bezrobocia. Dlatego też badani oczekują, że wdrażanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji zostanie prawnie uregulowane.

Polska – sztuczna inteligencja w biznesie

Robot podający rękę szefowi. w Biurze.

źródło: shutterstock.com

Choć prace nad technologiami sztucznej inteligencji trwają od lat, to dopiero niedawny postęp w zakresie mocy obliczeniowej i dostępności danych umożliwił przyspieszenie badań nad sztuczną inteligencją, a także rozwój komercyjnych rozwiązań. Mimo to z przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland badań opublikowanych w raporcie „State of Polish AI 2021” wynika, że dla wielu polskich firm zastosowanie AI w praktyce nie jest odległą wizją, lecz realnym scenariuszem biznesowym. Oczywiście nie ma wątpliwości, że Polska wciąż jest na dość wczesnym etapie wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Autorzy wspomnianego raportu jako jeden z głównych powodów wymieniają brak efektywnej współpracy firm i jednostek naukowych. Okazuje się, że firmy zatrudniają pojedynczych badaczy, ale nie współpracują na szeroką skalę z ośrodkami akademickimi.

Sztuczna inteligencja w Polsce a rynek pracy

Rozwój sztucznej inteligencji wymaga nie tylko nakładów inwestycyjnych, ale i wysokich kompetencji specjalistów. Autorzy raportu „Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI” podkreślają, że wiedza, umiejętności oraz dostępność wykwalifikowanych ludzi mają istotny wpływ na stopień wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w naszym kraju. Niestety jak się okazuje Polska zajmuje zaledwie 24. miejsce w Unii Europejskiej pod względem działu specjalistów-praktyków AI wśród ogółu pracujących. Specjaliści AI znajdują w naszym kraju zatrudnienie głównie w ośrodkach akademickich oraz w międzynarodowych korporacjach. Na pewno nie będzie zaskoczeniem fakt, że rynek sztucznej inteligencji zarówno w Polsce, jak i w Europie, opiera się głównie na młodych pracownikach. Tym samym ich doświadczenie w branży jest stosunkowo niewielkie, co świadczy o tym, że rozwój sztucznej inteligencji w Polsce jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Jednocześnie zebrane dane pozwoliły dostrzec, że istnieje dość duże niedopasowanie ekspertów AI do potrzeb rynku. Przede wszystkim brakuje specjalistów od widzenia komputerowego. Z drugiej strony jest zbyt duża dostępność ekspertów posiadających kompetencje w zakresie data mining i analityki, a także robotyki i internetu rzeczy, względem zapotrzebowania. Oczywiście wraz z rozwojem branży popyt i podaż na umiejętności w poszczególnych obszarach AI mogą dynamicznie się zmieniać.

Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Ręka robota.

źródło: shutterstock.com

AI zdobywa coraz większą rolę w rozwijaniu narodowych gospodarek, dlatego sztuczna inteligencja w Polsce ma być wspierana przez rozwiązania systemowe. Celem jest szerokie wsparcie społeczeństwa, przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Dlatego też w najbliższych latach wdrażanie rozwiązań z zakresu AI, a także znalezienie doskonale wykształconych specjalistów w tej dziedzinie z pewnością będzie coraz łatwiejsze.


Porozmawiaj z nami o sztucznej inteligencji
Dołącz do grupy "AI Business" na Facebooku

(Visited 215 times, 1 visits today)

Newsletter
AI Business

Bądź na bieżąco z możliwościami sztucznej inteligencji w biznesie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter.Najnowsze artykuły - AI sztuczna inteligencja

Send this to a friend