X

Zapisz się na darmowy newsletter
AI Business

Bądź na bieżąco z możliwościami sztucznej inteligencji w biznesie. Zapisz się na bezpłatny newsletter.

Rozmowa ze sztuczną inteligencją – jak to działa? 

Rozmowa ze sztuczną inteligencją to innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające interakcję człowieka z programami komputerowymi przy użyciu języka naturalnego. Jak dokładnie działa ta technologia, jakie są jej zastosowania i perspektywy na przyszłość? 

Na czym polega rozmowa ze sztuczną inteligencją? 

Rozmowa ze sztuczną inteligencją polega na komunikacji pomiędzy człowiekiem a programem komputerowym, który został zaprojektowany tak, aby miał zdolność do porozumiewania się z ludźmi w sposób zbliżony do ludzkiej rozmowy. Sztuczna inteligencja wykorzystuje zaawansowane algorytmy oraz modele uczące się, aby analizować i interpretować dane wejściowe, czyli wprowadzany test lub mowę, tak aby zrozumieć intencje użytkownika i finalnie wygenerować odpowiednie, jak najbardziej trafne, użyteczne odpowiedzi. W zależności od stopnia zaawansowania systemu, rozmowa ze sztuczną inteligencją może być bardziej lub mniej intuicyjna i rozbudowana. Najlepsze systemy umożliwiają interakcję w sposób zbliżony do rozmowy między ludźmi. 

Podczas rozmowy ze sztuczną inteligencją użytkownik może zadawać pytania, wprowadzać polecenia, a nawet prowadzić rozbudowany dialog na wybrany przez siebie temat. Sztuczna inteligencja za każdym razem analizuje wprowadzane dane wejściowe, a następnie wyszukuje potrzebne informacje w swojej bazie danych lub w internecie, przetwarza znalezioną treść i odpowiada użytkownikowi.  

Oczywiście należy pamiętać, że choć sztuczna inteligencja jest w stanie generować trafne odpowiedzi na wiele pytań, to nie zawsze potrafi interpretować kontekst wypowiedzi tak samo precyzyjnie, jak człowiek. Wszystko dlatego, że działanie sztucznej inteligencji opiera się na analizie wzorców i posiadanych danych wejściowych, a nie na doświadczeniu i emocjach. Tym samym niektóre odpowiedzi mogą nie spełniać oczekiwań użytkownika. Rozmawiając ze sztuczną inteligencją trzeba także pamiętać, że otrzymane odpowiedzi mogą być niewłaściwe, dlatego należy myśleć krytycznie i weryfikować otrzymane informacje

Sztuczna inteligencja do rozmowy i jej zastosowanie 

Rozmowa ze sztuczną inteligencją jest dziś rozwiązaniem wykorzystywanym na wiele sposobów. Przede wszystkim coraz więcej firm korzysta z chatbotów i voicebotów do obsługi klientów. Programy te udzielają informacji o produktach lub usługach, odpowiadają na pytania i rozwiązują proste problemy, a także kierują rozmówców do odpowiednich zasobów. Chatboty od voicebotów różnią się tylko tym, że te pierwsze prowadzą interakcje z użytkownikami w formie tekstu, a te drugie – stosują rozpoznawanie i syntezę mowy, umożliwiając użytkownikom prowadzenie komunikacji głosowej. Zarówno chatboty, jak i voiceboty do działania wykorzystują różne modele językowe. Wśród popularnych rozwiązań jest między innymi Generative pre-trained transformer (GPT) oraz Seq2Seq (Sequence-to-Sequence). Oczywiście wybór konkretnego modelu językowego zależy od potrzeb i specyfiki konkretnego projektu. 

źródło: chatbot X-kom

Sztuczna inteligencja do rozmowy jest także wykorzystywana w wirtualnych asystentach, takich jak Siri od Apple, Google Assistant czy Amazon Alexa. Google Assistant wykorzystuje model językowy oparty na sieciach neuronowych o nazwie BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), Alexa opiera się na takich technologiach rozpoznawania mowy jak  Automatic Speech Recognition (ASR) oraz Natural Language Understanding (NLU), z kolei Siri korzysta między innymi z technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP). 

źródło: Asystent Google

Ogromne możliwości wspomnianych modeli językowych sprawiają, że w zasadzie nie ma zbyt wielu ograniczeń dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w komunikacji z ludźmi. Modele sztucznej inteligencji, takie jak Chat GPT mogą:  

  • stanowić narzędzie edukacyjne do interaktywnej nauki, pomagając uczniom w zrozumieniu materiału, 
  • pojawiać się w grach i aplikacjach rozrywkowych, tak aby uatrakcyjniać posługiwanie się nimi,  
  • odgrywać rolę informacyjną dla klientów, pacjentów, turystów 

i wiele więcej.  

Przyszłość rozmów ze sztuczną inteligencją 

Jakość rozmowy ze sztuczną inteligencją jest już na bardzo zadowalającym poziomie. Otrzymywane odpowiedzi są w przeważającej większości sensowne i trafne, a także poprawne merytorycznie oraz językowo. Naturalnie naukowcy i inżynierowie w dalszym ciągu pracują nad modelami językowymi SI, tak aby rozmowa z AI była w jak największym stopniu naturalna, precyzyjna, zrozumiała, użyteczna, a także przyjazna dla użytkowników. Z pewnością sztuczna inteligencja będzie stopniowo coraz lepiej radzić sobie z rozumieniem kontekstu wypowiedzi, z rozpoznawaniem emocji oraz intencji użytkowników, z dostrzeganiem indywidualnych preferencji. Z czasem sztuczna inteligencja będzie też wspierać coraz więcej aplikacji, systemów i kanałów komunikacji, aby zapewniać użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. 


Porozmawiaj z nami o sztucznej inteligencji
Dołącz do grupy "AI Business" na Facebooku